Menu Zavřeno

Stěny

Odhlučnění stěny

Dodržování stavebních norem během výstavby by mělo zajistit dostatečnou zvukovou izolaci stěn v bytě od sousedů. Kvůli narušení technologie nebo použití nevhodných materiálů se však Rw (index zvukové izolace) stěn a dělících příček často výrazně nižší než standardní normy. V takových případech musí vlastníci domu vyřešit problém sami. Ne každý ví, jak správně izolovat stěny v bytě. Právě toho využívají bezohlední řemeslníci, kteří slibují, že problém vyřeší levně a rychle a nabídnou nevyhovující  řešení.

Základní pravidlo pro odhlučnění stěny

Zvukotěsná konstrukce bude účinná, pokud je vyrobena z nejméně dvou vrstev, které se navzájem radikálně liší fyzikálními a technickými vlastnostmi a jsou splněny následující požadavky:

  • První vrstva by měla mít chaotickou, volnou, větranou strukturu. Taková vrstva by měla účinně rozptýlit zvuk přicházející zvenčí. Bylo prakticky prokázáno, že maximální účinnosti vrstvy je dosaženo, když je její hustota 40 – 50 kg / m3.
  • Druhá vrstva by měla být co nejtěžší a nejhustší, což umožňuje odrážet již rozptýlenou zvukovou vlnu. Bylo prakticky prokázáno, že beton a cihly mají maximální účinnost vrstvy. Jejich použití je však často příliš pracné a nákladné, proto dnes existuje mnoho materiálů, od kterých potřebujeme jen jednu věc: maximální hmotnost s minimální tloušťkou.

Požadavek 1. Konstrukce musí být vzduchotěsná. Zvuková vlna je trojrozměrný koncept, a proto je při odhlučnění nepřijatelné ponechávat mezery a praskliny ve struktuře, což vynuluje veškeré úsilí.

Požadavek 2. Konstrukce by neměla mít tuhé opěry na stěny, podlahu a strop. Jakýkoli pevný kontakt přenáší zvuk přímo do systému obcházením první vrstvy, což dramaticky snižuje účinnost návrhu.

Důležitá poznámka! Konstrukce popsaná výše je v praxi dobře použitelná pro vysokofrekvenční zvukové vlny: výkřiky, hudba, televize. Druhá těžká vrstva obvykle nemá významnou hmotnost, aby mohla účinně odrážet nízkofrekvenční vlny (basy, soused s vrtačkou) a vibrace, proto se při interakci s těžkou vrstvou přenáší na konstrukci znatelné zvukové vibrace, který se přenáší dále do obytného prostoru ve formě tlumených dunivých zvuků. Zde přicházejí na řadu vibrační závěsy, jejichž princip je následující: závěsy vylučují pevné upevnění celé zvukové izolační konstrukce, pokud systém osciluje, jsou závěsy snadno uhaseny díky elastickému těsnění (Sylomer / Vibrafoam nebo guma u levných verzí). Výsledkem je, že se zvuk dále nepohybuje

Na závěr. Pro účinnou zvukovou izolaci stěn potřebujeme: 1. objemově porezní vláknitý materiál, 2. tenké a těžké panely. Mezi naší konstrukcí a budovou je nutné položit pružnou podložku. Všechny stávající spáry a mezery musí být utěsněny speciálním akustickým tmelem. Hotová řešení jsou uvedena níže.

ZAKLADNÍ varianta zvukové izolace stěny. Nejběžnější typ odhlučnění sten . Doporučeno pro použití v bytových domech nebo soukromých rezidencích…
Zvuková izolace stěny typ STANDARD M1. Používá se ve vysoce komfortních bytových domech, hotelech, nemocnicích, klinikách atd.
Zvuková izolace stěny typ PREMIUM M1. Neúčinnější varianta odhlučnění sten. Lze jej použít jak v luxusních bytech, tak ve zvláštních prostorách (nahrávací studia…
Zvuková izolace stěny typ SLIM A. Nejtenčí varianta odhlučnění stěn. Lze jej použít k izolaci zdrojů hluku v domácnostech bez zvýšených požadavků na zvukovou izolaci.
Zvuková izolace stěny typ STANDARD P. Nejrozšířenější a nejžádanější varianta. Doporučeno pro použití v luxusních bytových domech, hotelech, nemocnicích…
Zvuková izolace stěny typ PREMIUM P. Neúčinnější varianta odhlučnění sten. Lze jej použít jak v luxusních bytech, tak ve zvláštních prostorách (nahrávací studia…
Zvuková izolace stěny typ SLIM P. Tenký zvukotěsný systém pro stěny v bytech, venkovských domech a nebytových budovách. Rychlá a snadná instalace.
Zvuková izolace stěny typ STANDARD M. Tato možnost poskytuje nejlepší efekt zvukové izolace šířené vzduchem a výrazně snižuje hluk šířený konstrukcí.
Zvuková izolace stěny typ PREMIUM M. Neúčinnější varianta odhlučnění sten. Tato varianta snižuje přenos zvuku v celém frekvenčním rozsahu..
Zvuková izolace stěny typ SLIM PREMIUM. Rychlá a snadná instalace. Systém zajišťuje zvukovou izolaci domácnosti a udržuje zvukový komfort.